Lördagen 29 augusti och söndagen 30 augusti kommer SkånskaN att sätta upp en modulbana på Järnvägens museum i Ąngelholm.

Vi kommer att köra mellan 10.00 och 17.00 bägge dagarna.

Alla som vill får gärna prova på att köra tåg.

När det är glest med folk kommer vi att köra trafikspel.

Övrigt info se Järnvägens museum Ąngelholm.