Så aviserar Möllehems Gårdsproduktion ytterligare nykomlingar i 60-talsserien.
De vagnar som nämns är följande:

Restaurangvagnen R1
R1 1000

Resgodsvagnen F5
F05 1000

Första och andraklassvagnen AB2

AB2

Andraklassvagnen B5

I 80-talsserien aviseras AFM7, den fulsnygga manövervagnen som byggdes till Uppsalapendeln.

Besök MGP för mer information om när dessa trevliga modeller är färdiga att levereras.