2013-07-15 Vändskiva

På Klågerups station fanns en liten vändskiva. Den kom till i samband med att MGJ ville passera stationen vilken ägdes av LTJ. 
Ett av villkoren för att släppa in MGJ var att de byggde en vändskiva. Placeringen av skivan blev lite udda då den hamnade vid MGJ's persontågsspår och ganska långt från rangerdelen där tågen kom in med lok som behövde vändas.

Gropen efter vändskivan finns kvar idag och bildar, tillsammans med lite konstverk, en liten utsmyckning av Klågerup.

vskivaVideoNär modulens spår lades så sparade vi både vändskiva och Saftstationens stickspår till senare. Dock lades växlar in så det är nu bara att gå vidare.
På bilden har en kyrka placerats mitt på platsen för vändskivan så det vore kul att få dit vändskivan för att fylla området lite mer naturligt.

 

 

 

 

Verklighetens vändskivan var liten. På modulen vore det bra att kunna vända åtminståne lok av typen Ga, så måttet får bli 100mm, dvs relativt stora 16meter i verkligheten. Vändskivan ska inte bli motoriserad utan fingret får användas för vridningen.

En liten lista på det material som använts:
En uttjänt hårddisk, balsa 1 och 1.5 mm, kretskortsplatta 1.6mm, 7mm plywood, 2mm cellplastskiva.
Färg: konstnärsfärg akryl.
Lim: epoxi där så angivits, allt annat limmat med "Bostik Mini Seal".

 

I gamla hårddiskar finns motor och lager. Motorn är ganska oanvändbar i dessa sammanhang men den är väldigt stabilt och bra lagrad.

Så en hårddisk demolerades och ut kom en motor och en fästbricka. 

vskiva3

vskiva4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kretskortsplatta är tunn och stabil så den får bilda skiva.
På undersidan av kretskortet ristas två banor in. Dessa används till att få polerna till strömmatningen att skifta när plattan vänds. Banorna får kontakt med strömmatningen med släpskor och spårets elmatning hämtas från resp kretskortsbana.

Plattan skars till genom att borra ett centrumhål, skruva dit en skruv, fästa plattan i en borrmaskin och sedan skära mot den roterande plattan med en brytkniv. Även ledarbanorna kan "skrapas fram" mha borrmaskinen och kniven.

Fyra hål i plattan som passar mot fastbrickans skruvhål. Fästbrickan limmades med epoxi mot plattan och skruvades fast i motorn.
vskiva2vskiva7

 

vskiva10

Banorna för släpskorna ska göra så att polerna kastas om när man vänder på skivan. Det kan fixas med att dom kapas på halva skivan och den ena yttre banan förbinds med den andra halvans inre bana, och vice versa.

På bilden nedan har en liten tråd lötts på banan och dragits upp genom ett hål och ner på den bana som skall förbindas.
I hålen går också tråd upp som ansluter spåret.

Spåret har limmats och aslutits till strömmatningen.
Mycket viktigt att det hamnar centrerat!
vskiva6

Vändskivan skall sitta på modulen, så ett hål får tas upp.
Ytan på modulen består av 5 mm cellplast och därunder en 7mm plywoodskiva. Cellplasten skars upp med vändskivans storlek och ett hål för motorn togs upp i plywooden. En lös plywoodbit fick ett hål som passar motorfästet (38 mm) och hål för motorns fästskruvar.
Den lösa plywoodbiten skruvas fast underifrån med distansbitar mellan för att få rätt höjd på vändskivan. I det här fallet blev det drygt 2mm tjocka bitar i plast som gav bra distans.
Ytterligare ett hål skall komma till, där släpskorna kan komma åt kretskortets elbanor.
vskiva12vskiva11

 

 

 

 

 

 

 

 

Så, då var det mesta praktiska klart och dags för att göra skivan lite snyggare.

Ett trädäck ska på. Det är ca. 3mm från kretskortsplattan till spåren ovankant, så trädäcket kan skapas med balsa i två lager 1.5mm resp 1mm.
Först ett lager 1.5 mm där plats görs för trådarna som går över kretskortet. Det täcker fram till sliperskanterna och hamnar i jämnhöjd med dessa.

Ovanpå det första lagret läggs en ett lager 1mm balsa vilket dras fram intill rälen. I detta lager har ristats tunna streck för att ge intryck av plankor. Bitar av denna balsa läggs också mellan rälerna.
Till vänster är plattan klädd med första lagret och till höger har också andra lagret kommiit på.
vskiva1

 

Vändskivan hamnar nu ett par mm ovanför markytan och behöver en sarg runt om. Denna är gjord av 2mm cellplasskiva och har fått markeringar för att likna stensättning. 
vskiva13

Sarg-ringen har nu limmats på plats och anpassats så skivan löper fritt.
vskiva14

Så, nu är vi framme vid nuläget. Strömmatning med släpskor är kvar att anluta.

Lagringen från hårddisken gav en fantastisk stabilitet och skivan snurrar lätt helt utan något axelspel.
Skivan snurrar så lätt att någon form av fäste som får skivan att stanna kvar vid spårpositionerna behövs. Funderingar finns kring en magnet som håller positionen lagom hårt...

Fortsättning följer...