2011-08-30 Räls

Så var då det mesta i spårväg lagda. Det som avvaktar är vändskivan och stickspåret till saftstationen, dock har båda fått varsin växel lagd.

Det blev en hel del spår och när området blev laddat med lite vagnar så framgick att det är en ovanligt stor station. När det gäller persontåg med svenska SJ-vagnar så kan 12 vagnar ställas upp på perrongspåren och låter man dom belägga lite växlar runt om så kan tåg med 15 personvagnar mötas. Så långa tåg kör vi sällan på normala modulkörningar så det lär räcka gott.

 Klågerup med nylagda spår