2011-06-03 Planering

Beslut måste tas för hur bred modulen skall vara - 400 eller 600. 
Skrev ut spårritningen i skala 1:1 och klippte ihop alla A4-ark. Känns som det får plats ganska bra på 400. Om man vill ha mer landskap på sidorna (egentligen stationshusets omgivning) så kan några små extrabitar skruvas på när man så önskar.spårområdet i Klågerup

 Med 400 bredd så når man lätt spåren från båda sidor vid fingerrangering, ska bara se till att det blir tillräckligt avstånd mellan spåren.

 Den utskrivna delen är huvudmodulerna, 3 st enmeters. I ändarna hamnar anslutningar som grenar ut till de 4 anslutande linjerna. Ändarna blir 0.5 meter dvs. totalt blir det 4 meter.

Spåret för saftfabriken får gå ut till kanten och i en ev. andra etapp så hamnar då saftfabriken på en egen modul.

 

2011-04-21

Har gått ett tag och funderat på ett nytt modulbygge och med en lite större station som förebild.
På Malmö Genarps Järnväg (MGJ) så fanns Klågerup station. Stationen byggdes från början för Lund Trelleborg Järnväg (LTJ) och när MGJ byggdes så valde man att korsa LTJ i Klågerup och det blev en gemensam station. Den har alltså inkommande linje i fyra riktningar och med den lokala saftstationen (sockerbruk) så blev det en ganska stor station.

Klågerups station trafikerades med MGJ fram till slutet på 40 talet och LTJ till början på 60-talet. Stationsbyggnaden finns kvar och där bangård låg finns bl.a. idrottsplats. Vändskivan syns idag i form av en "dammliknande" plats med lite skulpturer.

Insamling av fakta ha pågått en tid. Det är ovanligt lite skrivet om stationen! ( grannstationen Staffanstorp t.ex. har fått en egen bok )
MGJ i sin helhet avhandlas i en bok och där nämns naturligtvis Klågerup men sen är det tunt! Man kanske skulle tagit Genarp istället, den finns t.o.m. på film, men fyra inkommande linjer och stor godsbangård lockar - Genarp får vänta.

En karta från 1910 visar Klågerup, saftstation och anslutande linjer. Lund rakt upp, Genarp uppe till höger, Malmö nere till vänster och Trelleborg nere till höger.
Kart Klågerup

 

Spårområdet innehåller 4 spår för persontrafik varav spår 1 bara nås från MGJ och spår 2 endast från LTJ. Blir lite tankearbete för stinsen att hålla reda på :-)

När MGJ kom till Klågerup så fick dom på sig att bygga en lite vändskiva. Den var enbart för lokvändning och hade alltså inga uppställningsspår. Här finns frestelsen att lägga dit några spår - alltid nyttigt att kunna ha några lok beredda men inte i vägen. Men hur förebildstrogen ska man vara?

Här är en skiss över spårområdet. Spåret som går snett nedåt i mitten på bildens nedankant är spåret mot saftstationen.

Spårplan KlågerupEn sak som måste bestämmas är bredden på stationen. Spåren går in på standardbredden 400mm men det blir då inte mycket plats till detaljer runt omkring.
Om man ska hålla sig hyfsat till verkligheten så blir stationsområdet 3meter och med två halvmeters förgreningar i ändarna så blir det hela 4 meter.
Ger man sig då på att bygga med bredden 600mm så blir det rätt mycket att transportera. En avvägning mellan att få med lite av byn runtomkring och hanterbart.

Till detta kommer saftstationen - ska den byggas som en del av huvudmoduilerna eller som en separat station som ansluts i nedankanten.

En del att fundera på...