Ett nytt informationsblad finns nu lagom till Museidagen i Kristianstad 2011.
Det gamla materialet togs faktiskt fram till samma museidag 2008, så det är hög tid för något nytt.

Infobladet kan laddas ner här.
Synpunkter välkomnas (både på detta och om det finns idéer på mer material).