SJ DF39 4544  Byggda hos KVAB 1953.  Senare littera DF40/D40/D46

Första vagnen med detta utseende visades november 1983 men med gula posthorn

Tillverkare Fleischmann