Sj A3 3681      Vagnarna byggda 1942-1952.   Vagnenmodellen  har troligtvis ett felaktigt nr. Tittar man i svenska personvagnar 1989 står 3681 som en B3 vagn.

Tillverkare Fleischmann