Lnps en byggsats från Swed-n
Här har den monterats på ett underrede från Fleischman
En containervagn i detta fall
Timret är pinnar från buskar i min trädgård

Tillverkare av byggsatsen Swed-n

 

 

Zacns tankvagn för transport av flygfotogen
Går i trafik Gävle - Arlanda

S-ERMW  7929283-7

Tillverkare Minitrix