Hectorrail 441.001-3 Cyborg

en tysk BR189 Siemenslok

Tillverkare Hobbytrain H2917

Se även Hectorrail.s hemsida

 Produkt50ny35

Fleischmann produktnummer 736501  SJ Rc2 1027  Utgiven med anledning av Fleischmanns 125års jubileum.

En blå variant är också aviserad, produktnummer 736502

Från fabrik är loket levererat som analogt, men försett med NEM651-kontakt för dekoder. Förslag på detaljerad dekoderinbyggnad kommer på denna hemsida inom kort.

Loket har mycket bra gångegenskaper såväl analogt som digitalt. Föredömlig strömupptagningsförmåga.

 Här finns tips på digitalseringen: Dekoderinbuggnad Rc2

Rc2

Fler artiklar...