Arnolds DHG700.

Nya finns med produktnummer HN2078 och HN2079. Begagnade med en äldre typ av motor finns från t.ex. ebay.

Modellen är av den typ som finns i Sverige under beteckningen V10. Finns bl.a. hos TGOJ.
Tidigare fanns företaget Skånetåg som också hade V10, se bild.

Modellen liknar V5 som dock är något större och annorlunda hytt. Dekaler för ommålning till V5 finns bl.a. hos Nmodell.