Lnps en byggsats från Swed-n
Här har den monterats på ett underrede från Fleischman
En containervagn i detta fall
Timret är pinnar från buskar i min trädgård

Tillverkare av byggsatsen Swed-n