Som säkert de flesta vet planerar Fleischmann att återutge Du2 loket nu 2015. Da
Som en effekt av detta har Möllehems gårdsproduktion aviserat en kåpa för ombyggnad till Da.
Tillverkaren har även planer på att försöka få till en ombyggnad till SAB-hjul
Detta är en nyhet som gläder mig och säkert många där till, Da loket är ju ett måste på en svensk modelljärnväg.
Som första nyhetsforum i MJ-kretsar har jag fått tillgång och tillåtelse att visa en 3D ritning på den kommande modellen. Kåpan är inte 100% färdigritad och detta är alltså inte den färdiga modellen!!!
Håll till godo!