SL B3 3538      Vagnarna byggda 1941-1952 . Denna vagn byggdes hos ASJL 1943.

Tillverkare Fleischmann