Då har det varit körning i Vallensbaek igen.   På grund av att den låg så nära Fremo körningen i Älmhult var det dålig uppslutning med moduler. Vi använde bara det ena rummet för körningen. Från sverige kom bara Håkan och jag. Vi hade med oss Fossie, Kurvarp och bron + Anders 45graders kurvor som var inritade på uppställningen.

När vi packade bilarna beslöt Håkan och jag att vi tar med oss Fossie industri istället för Anders lokstation som fanns inplanerad men som vi strukit pga platsbrist när man bara har bilar att transportera med.

Väl på plats visade det sig att det var ett bra val. Två av de danska modulerna gick bara att montera på ett sätt ihop med varandra. Då det blev att plocka fram fantasin för att få ihop det och då var Fossie industri bra att ta till.

När man ser modulerna under uppställningen stående huller om buller på golvet, undrar man kan det bli något av det här.  
Monterimgen av det elektriska gick utan några problem. Håkan hade lött ihop en boster byggsats som nu skötte sig väl.

På lödagen var det körning för publik. Efter det var avklarat hade vi en tidtabellskörning, sedan blev det fri körning.
Tidtabellkörningen var en förenklad variant där vi endast hade avg. och ank. tider på stationerna och ingen telefonförbindelse.
Lokförarna hade inga körordrar utan körde samma tåg hela tidtabellen som varade en timme och kördes efter våra vanliga klockor.

Söndagen var det två körningar med tidtabell och lite fri körning däremellan. Sedan var det dags för packning och hemkörning, en lyckad helg med tanke på att bana inte blev så stor som vanligt.  Vi brukar fylla båda rummen i bibioteket bottenvåning.

{gallery rows=1 cols=2 width=320 height=240 alignment=center orientation=horizontal
buttons=1 links=1 counter=1 overlay=1}aktiviteter/VallensbaekH12{/gallery}