22-9-2012 var där öppet hus hos Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar i Kristianstad. Museiföreningen har ett gammalt lokstall i Kristianstad, på sträckan mot Åhus.

I anledning av öppet hus var SkånskaN på plats med en bana, ungefär utformat som ett J. Vi var väl 10 medlemmar, varav många hade tagit med sina modular. I ena änden av banan, hade vi en trespårig järnvägsstation, med ytterligare två blinda spår til parkering av tåg. Därifrån gick järnvägen till den stora, inte färdigbyggda, stationen Åhus. I Åhus finns hela fem spår med växlar i bägga ändarna. Från Åhus gick banan vidare via Kurvarp till Fossie, en station som liknar förstnämnda. Där vände många persontåg körriktning, då järnvägens fortsättning "bara" gick till ett fabriksområde, där bl.a. en timmerplats fanns. Alla modulerna hade svenskt landskap, så det harmonerade bra med de många svenska tåg som användas. Så klart användas en hel del Rc-lok, men andra var också på spåret, t.ex. TMY, T23, rälsbussarna och RAPID-loket. Av personvagnar användas huvudsakligen de klassiska svenska långa bruna boogievagnar. Av godståg får öppna vagnar och banverkståget med ballastvagnar nämnas.

Inne i lokstallen hade vi modelljärnvägen, men modelljärnvägsförsäljara fanns också på plats. Någon sålde litteratur. Desutom utställdes också snygga modellbilar, och annat. I entrén fanns möjlighet till att köpa vykort, samt kaffe och tårta. Där fanns också ett fikarum för utställarna, där vi fick svensk ärtsoppa med bröd och dricka.

Där var såklart också utställning ute. Framför allt fanns en del tåg, där ibland båda ång- diesel- och el-lok. Några personvagnar och godsvagnar var där också, bl.a. en treaxlad tankvagn. Utanför lokstallet finns en liten smalspårsjärnväg, där museiföreningen hade utställda smalspårståg. Järnvägslinjen (vanlig 1435 mm) mellan Kristianstad och Åhus hade åter persontåg den här dagen. Det var ett ånglok littera B med fyra personvagnar som pendlade fram och tilbaka. Andra "manliga" intressen fanns också på tomten. Några militärintreserade hade en militärvagn, varifrån de sålde korv. Gamla personbilar och en Scania-Vabis lastbil fanns, och en gammal Volvo-buss med dörr i vänster sida körde runt i staden.


Trots det dåliga väder verkade besökstallet vara högt. Många ställda olika frågor till oss om SkånskaN, spår N och modelljärnväg överhuvudtaget. (Många känner ju bara till Märklin-H0....) Alt i alt en mycket trevlig dag, som vi avslutade med att hjälpa varandra med nertagningen av modulerna.

 


Kommande händelser

feb
13

13 feb 2020 - 16 feb 2020

mar
14

14 mar 2020 - 17 mar 2020