SAM 4822Tord och jag tittade in på Medborgarhuset i Lyckeby och MJ-möte Sydost i lördags.

Det var relativt stor uppslutning med kanske 100 besökare och ett tiotal utställare. Kalmar föreningen (KMJK)
hade försäljning på sina hus i skala H0 och 0 med demonstration av elektroniken och minnesmetallfunktionerna i
deras lokstall.
Ola Ahlström och några vagn- och lokbyggare hade utställning med sina svenska metallmodeller,
med väldigt vackra målningar (särskilt Ahlströms). Ett par små dioramor visades upp i skala H0 och en station (~5m lång)
i skala 0 med hembyggda, mycket vackra lok samt en större vacker modul föreställande ett smalspårsstationsområde med mindre industri (cirka 4m lång, 1m djup). Två bokbord, någon oklar uppvisning av vad jag tror var dekoderprogrammering och ett husprojekt fanns i en annan del av lokalen.

Det fanns gott om plats för en N-skala järnväg och vi hade nog varit ett behövligt bidrag för att skapa mer att
titta på för besökarna, nu kändes det som att lokalen var för stor för det som visades. Lokalen var kanske 1,5x
storleken på lokal vi hade i Alnarp nu senast.

Jag skriver gärna en mer fördjupad text om du vill men detta är mest att se som en sammanfattning åt dig
ifall vi ska försöka tänka på detta lilla evenemang till nästa år.

Petter, Tord

Nedan ett bildspel från evenemanget. Klicka på en bild för fullformat.