SJ D46 Postvagn

Modellen är märkt DF 39  4544  vilket är nummret på den vagn som ombygget utgick ifrån

 Fleischmann vagn 8170 ombyggd av LN elektronik

 

SJ Ao2a  1850 sovvagn för kontinenttågen. Vagnarna byggdes 1909 och slopades c:a1958

Se bild i järnvägar 1.85 sid 5

Tillverkare Arnold modellen kom 1985